Op eigen kracht. Echt?

Gepubliceerd op 16 maart 2018 om 08:16

Je wordt ermee doodgegooid. Termen als ‘eigen kracht’, ‘ontdek je talenten’, ‘sta sterk’.
Ook ik, als coach, vraag steeds vaker naar talenten van kinderen en ouders. En naar hoe ze deze talenten kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.
Vanwaar deze talentenjacht en nood naar weerbaarheid?
En is er wel nood of is het gewoon hip?

Als coach en sociaal pedagoog stel ik mijzelf deze vraag regelmatig.
Uiteraard voelt het voor iedereen prettig en zinvol om eigen talenten te (her)ontdekken. Om te ervaren wanneer je in je kracht staat en te voelen wat daarvan het effect op jezelf en de ander is. Daar krijgt iedereen energie van. Ook kinderen.
Dat maakt de trainingen op dit gebied naar mijn idee ook zo populair, hip. Je voelt je er sterker door.

Maar is er ook nood?

Er blijkt dus wel degelijk een behoefte te zijn aan zelfinzicht, of op z’n minst naar het gevoel krachtig te zijn, iets bij te dragen te hebben. Deze behoefte ervaar ik zelf ook met regelmaat.
We leven in een assertieve en complexe maatschappij. Wij mensen stellen hoge eisen aan elkaar en onze kinderen.
Op school wordt er door leraren gegrapt: “Nou, wat zal je dit keer voor cijfer halen?” Ouders regelen bijlessen. Kinderen halen hun zwemdiploma in 1 week. En als je in de selectie speelt ben je pas echt goed. De druk wordt opgevoerd. We hebben de neiging om gewoon door te duwen als we geen weerstand ervaren van anderen. En we nemen de behoeften die we van binnenuit voelen lang niet altijd serieus.

Herkennen we de behoeften van onszelf en de ander nog wel?

Helaas is het in dit geval ‘oud gedaan is jong geleerd’. Kinderen groeien hiermee op. Het wordt steeds moeilijker om het contact met onszelf en de ander te blijven ervaren. Waar liggen grenzen? Hoe kan je grenzen herkennen en op deze effectieve wijze aangeven?
Daarbij bewegen we in verschillende systemen. Thuis, op school, op de hockeyclub, de buurt waar je woont en ook op sociale media, overal lijken andere sociale regels te gelden. Hoe heeft dit invloed op jou en hoe heb jij hier invloed op?

Dus ja, naar mijn idee is er een bepaalde nood naar ondersteuning op het gebied van weerbaarheid, zelfredzaamheid, versterken van zelfvertrouwen, zelfinzicht en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen. Juist om bewust te worden van onszelf en die ander en om te beseffen hoe hard we elkaar nodig hebben.

                                                                                           Susannaam-1.png